Flexibel en Specialistisch

Wij zijn in staat het complete automatiseringsvraagstuk voor u op te lossen en kunnen zowel de diverse handelingen als het proces van uw productie automatiseren. Onze oplossingen zijn dan ook geen standaard oplossingen.

Dit maakt uw productieproces flexibel en specialistisch, waardoor u continu op de vraag uit de markt kunt reageren. Onze automatiseringen zijn dus zeker niet alleen voor grote volumes en standaard producten, maar bieden binnen de aangegeven scopes altijd een 100% dekking van uw wensen in het proces.

Veel bedrijven hebben tegenwoordig nog het idee dat automatisering alleen interessant is bij grote volumes en standaard producten. De afgelopen jaren heeft vooral de maakindustrie veel geïnvesteerd in het standaardiseren van hun productieproces.
Hierdoor is Romias als bedrijf flink gegroeid, maar heeft zich altijd bezig gehouden met de volgende stap in het automatiseren van processen voor een hoger rendement. Zo hebben we ons ontwikkeld als specialist in variërende, kleine volumes en flexibele producties.

De huidige 24/7 economie vraagt steeds meer van uw productie proces en de communicatie tussen de verschillende softwareprogramma’s, maar ook de handelingen van uw medewerkers. Elke dag opnieuw bedenken en realiseren de engineers bij Romias slimmere oplossingen voor de industrie van de toekomst. Zodat u sneller, beter en met meer rendement kunt produceren. Samen vinden we de juiste weg naar de oplossing, zodat u beter kunt voldoen aan de vragen vanuit de markt, de krapte op de arbeidsmarkt kunt ondervangen en u concurrerend kunt blijven.
Elk project is uniek en wordt door ons met een frisse blik bekeken. Door deze benadering, naast onze jarenlange kennis en ervaring, krijgt de opdrachtgever precies wat hij wil hebben.
Daar is het team van Romias Robotics
volledig op ingericht.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem dan eenvoudig contact op met één van onze experts.
Romias Robotics heeft al jaren ervaring in het realiseren van complexe automatiseringsprojecten. Hierdoor kunnen we snel de juiste oplossingen bieden voor de constante veranderende vragen uit de markt.
Naast praktische werkzaamheden zoals het bouwen van besturingskasten en het assembleren van machines geven wij ook advies bij de aanschaf van machines en het onderhoudstraject. Denk aan engineeringsdisciplines, zoals 3D constructietekenen, doorrekenen van belastingen, programmeren van machinebesturingen en veiligheidssystemen en het ontwerpen en digitaal tekenen van elektrische schema’s vallen daaronder.

Onze expertise op het gebied van productieautomatisering is voor veel klanten reden om ons naast automatiseringsvraagstukken ook in te schakelen bij algemenere productie vraagstukken, zoals:
  • Advies en begeleiding bij machine-aanschaf
  • Advies en begeleiding bij machineverhuizingen en het inrichten van machinepark
  • Het opzetten van productieprocessen
  • Werktuigbouwkundige en elektrotechnische projecten
  • Programmeerwerkzaamheden
  • Thermografisch onderzoek

Waar nodig werken we samen met partners of worden we door onze specifieke expertise door andere automatiseringsspecialisten bij projecten betrokken.

De autonome revolutie binnen uw handbereik.

We komen graag in gesprek over
uw toekomst en rendement!